ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ធបាលខេត្តសៀមរាប សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូសទី៣ (ដូសជំរុញ)សម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង និងអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ

(សៀមរាប) រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នឹងរៀបចំយុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង និងអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ និងមានគម្លាតនៃការចាក់ពីដូសទី២រយៈពេល៤ខែ-៦ខែ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

rsn

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។